PAŽINTI

MUZIKALI LAPĖ yra muzikinio ugdymo erdvė, kurioje prisiliečiama prie muzikos esmės - kaip ji mus veikia ir kaip galime atskleisti save per muziką. Mūsų komandos tikslas - padėti mokiniams išmokti muzikos kalbą, atverti jos galimybes ir per ją pažinti save.

Siekiame pagrįsto ir įsisąmoninto muzikos teorijos ir praktikos integravimo  tiek individualių, tiek grupinių užsiėmimų metu. Nuoseklios ir išbaigtos grupinių užsiėmimų programos visiems amžiaus tarpsniams apima ritmikos lavinimą, muzikos rašto pažinimą, muzikos istoriją bei garsiausių klasikos šedevrų analizę. Šių elementų visuma - labai svarbi muzikos pažinimo dalis, padedanti suvokti muzikos kalbos dėsnius bei istorinį kontekstą. 

PRISIJAUKINTI

Didelį dėmesį skiriame psichologinei atmosferai. Akcentuojame mokymosi proceso metu kylančias emocijas, mokomės jas atpažinti ir priimti. Tokios emocijos kaip nuobodulys, nesėkmės baimė, pyktis, kad kažkas nepavyksta, dažnai kiša koją pradedantiems mokytis muzikos. Sąmoningai priimant šias emocijas, galime išlikti ramūs bei optimistiški, o tai padeda pasiekti daug aukštesnių rezultatų. Net mažiausių teigiamų pokyčių akcentavimas mokymosi procese skatina pasitenkinimą ne tik rezultatais, bet ir pačiu procesu.

DALINTIS

Mūsų muzikinio ugdymo studija išsiskiria ansambliniu muzikavimu. Toks muzikavimas lavina ritmo pojūtį, harmoninę klausą bei leidžia ypatingai gerai suvokti visus muzikinio audinio sluoksnius.

Ne mažiau svarbi ansamblinio muzikavimo  įtaka ugdant socialinius įgūdžius: jis padeda išlaikyti discipliną, moko atsakomybės, pagarbos draugui ir įsiklausymo. Nuolat susitinkant mažomis 5 - 6 vaikų grupėmis ir kartu kuriant, užsimezga gražios draugystės. Na, ir, žinoma, tai labai smagu!

Dalintis muzika kviečiame koncertuojant, dalyvaujant festivaliuose, konkursuose bei edukaciniuose projektuose. 

VERTYBĖS

MUZIKALIOJE LAPĖJE vaikai ne tik muzikuoja, bet ir mokosi mokytis

 Pamokose vaikai supažindinami su žmogaus atminties veikimo principais: kokią įtaką lengvesniam žinių įsisavinimui daro emocinė būsena, nusiteikimas, neblaškanti aplinka, keleto informacijos priėmimo kanalų išnaudojimas, efektyvi dienotvarkė. Mokiniai, žinodami, kaip veikia jų smegenys, gali panaudoti šias žinias efektyviam mokymuisi.

Padedame mokiniams atrasti džiaugsmą ir malonumą mokymosi procese

Muzikinio ugdymo studijoje MUZIKALI LAPĖ orientuojamasi į teigiamus paskatinimus. Čia nėra nei pažymių, nei egzaminų, vietoje jų kiekvienam mokiniui keliami individualizuoti tikslai. Studijoje nuolatos vyksta uždari ir  atviri koncertai, aktyviai dalyvaujama respublikiniuose ir tarptiniuose konkursuose, festivaliuose, edukaciniuose projektuose. Tarp mokyklos mokinių labai populiarūs žaidimai – koncertai „Gamos su pižamom“ bei „Groju kaip filmo herojus“. Edukaciniai projektai ir žaidimai motyvuoja net labiau nei viesiems įprasta pažymių sistema.

Orientuojamės į teigiamus paskatinimus, o ne į pažymius ar egzaminus

Vienas svarbiausių mūsų komandos uždavinių – padėti mokiniams atrasti džiaugsmą ir pasididžiavimą mokymosi procese. Tobulėjimas – tai šimtai mažų žingsnelių į priekį. Akcentuodami savistabą kasdieninėje muzikinėje praktikoje, skatiname nesikoncentruoti vien tik į tikslą, bet ir jausti malonumą kelyje į jį.

Glaudžiai bendradarbiaujame su tėvais

Mokinių tėvai nuolatos informuojami apie vaiko pažangą, pasiekimus, sunkumus, su kuriais susiduriama, emocinį nusiteikimą ir namų užduotis. Tik trišalis bendradarbiavimas atneša kokybiškus rezultatus.

Dirbame pagal autentiškas mokymo programas, kurios išsiskiria nuoseklumu, tęstinumu ir kiekvienam amžiaus tarpsniui pritaikyta muzikine kalba

Studijos MUZIKALI LAPĖ mokymo programos sudarytojau yra  mokytojai - profesionalai, sukaupę didelę pedagoginę bei atlikėjišką patirtį.  Inovatyvumas, integralumas, interaktyvumas - trys principai, kuriais rėmėmės parinkdami mokomąją medžiagą ir jos pateikimo būdus. Žinios pateikiamos žaismingai ir suprantamai, nuosekliai bei visada išbandomos praktiškai.